info@eld.bg 0700 20 212
Toggle

аутсорсинг на логистично обслужване

Единствената компания в страната, предоставяща аутсорсинг на логистично обслужване по цялата верига на доставки

ЕЛД има сериозни амбиции като 3PL (Third-Party Logistics) доставчик. За да осигурим високо качество на предлаганата услуга, ние предлагаме следните услуги:

Планиране

Управлението на наличности и изготвянето на заявки с необходимите количества в точката на продажба е изключителен приоритет за компанията и нейните партньори. Екип от професионалисти на ЕЛД извършват постоянен мониторинг и контрол на наличностите във всеки търговски обект чрез иновативния софтуер на френската компания LITIS© Order Management.

Складиране

ЕЛД разполага със складови бази на територията на страната и осигурява съхранение на стоки с акцизен режим и изисквания за режим на влажност и температура. Ефективният контрол и поддържане на нужната температура и влажност се управлява с помощта на дистанционни интерфейси, централизирани със софтуер от ново поколение.

Софтуерното и хардуерно решение на гръцката компания Mantis International „Mantis Logistics Vision Suite“ гарантира проследимостта на партиди, строг контрол и спазване на принципите FIFO, FEFO, LIFO, управление на складови процеси и наличности в склад.

Съвременни и доказани методи за подготовка на заявки „pick to light“ и  „pick by cart“ осигуряват високо качество и бързина, гарантиран контрол по тегло и извършване на физическа проверка на 100% от подготвените заявки.

Доставки

Национално покритие, доставка до обект в страната до 24 часа. Нови превозни средства с капацитет на товароносимост до 7 тона полезен товар, оборудвани с GPS и управлявани от обучени водачи с нужната квалификация гарантират за своевременна бързина и надеждност на доставката. Автопаркът е управляван и контролиран от екип от професионалисти с помощта на специализирания софтуер „MultiFleet” на швейцарската компания Auto3P.

Проследимост, контрол и отчетност на доставката с гарантиран надеждност по време и цялост на пратката/заявка.