info@eld.bg 0700 20 212
Toggle

НАДЕЖДНОСТ, СИГУРНОСТ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Цялостен фокус върху надеждността и сигурността на доставките и конфиденциалност на информацията

Ефективна и гъвкава организация

Предизвикателство пред големите компании е бързото взимане на решения и гъвкавост спрямо специфичните изисквания на различните партньори. Ние се стремим към максимално „плоска“ организационна структура, за да облекчим комуникацията между различните звена в компанията и да ускорим взимането на управленски решения. Работните ни процедури са създадени с цел да подпомагат служителите ни да са ефективни и отговорни, а не да ги ограничават. Като бързо растяща компания, ние предоставяме голямо ниво на автономност на бизнес звената при реализация на техните цели.

Управление на кредитния риск

За нас е приоритет навременното разплащане с доставчици и контрагенти. За да осигурим това, прилагаме стриктно Кредитна политика на компанията, която определя правилата за предоставяне на кредитен лимит на нашите клиенти, както и реда при застраховане на вземанията при водещи агенции по застраховане на кредитния риск.

Конфиденциалност на информацията

За всяка успешна компания е много важно да борави ефективно с наличната информация. Управлението на информацията смятаме за ключов бизнес процес, от който зависи и конкурентоспособността на всяка една компания. Не по-маловажно е стриктното пазене на конфиденциална информация и търговските данни на нашите партньори и контрагенти. За да осигурим това внедрихме и се сертифицирахме по стандарт ISO 27001:2005 Системи за управление на информационната сигурност. Спазваме принцип, че служителите ни имат достъп само до информацията, която им е необходима за ефективно изпълнение на служебните им задължения.

Интегрирана информационна система

В компанията е внедрена интегрирана информационна система SAP ERP 6.0, която да обслужва и контролира всички основни бизнес процеси. Системата осигурява на ръководството на компанията навременния достъп до информация, необходима за ефективно управление на компанията. За да предоставим на нашите доставчици възможност да получават информация относно техните продукти на ежедневна база, ние успешно внедрихме SAP Business Warehouse, който предоставя почти неограничени възможности за изготвяне на справки според изисквания на различни нива потребители.

Сигурност

Сигурността е една от основните ценности на компанията. Тя е неразделна част от нашата стратегия и представлява важна основа, върху която ние осъществяваме нашата дейност. Изградените висококачествени електронни системи за сигурност и контрол в нашите обекти и автомобили изискващи висока степен на защита срещу пожар, нежелателно проникване или кражби, ни гарантираха лидерските позиции на пазара. Всички автомобили за директни продажби или доставки на тютюневи изделия са снабдени с GPS устройства, персонални средства за идентификация, уведомяване и реакция, гарантиращи увереност на нашите служители, че те работят в компания, която спазва законите и културата, има високи етични стандарти, грижи се за своите служители и е стабилен и надежден партньор.