info@eld.bg 0700 20 212
Toggle

Новини

Иновация от старта в услуга на клиента 06.01.2014

ЕЛД внедри специализиран софтуер за планиране и поддържане на оптимални стокови запаси „Litis”. Софтуерът е разработен от френската компания Litis S.A.S. с необходимите алгоритми за планиране на ниво обект и склад, съобразени изцяло със спецификата на пазара и нуждите на клиента.

„Litis“ работи успешно в редица големи компании (Renault, Harry’s, Barilla, L'Oreal, BNP-Paribas, Société Générale, Lactalis, Danone, Allianz). Като партньор на IBM Litis S.A.S.разширява своите R&D ресурси и иновативни дейности, за да се превърне в пионер в използването на изкуствен интелект (генетични алгоритми, невронни мрежи, бихейвиоризъм). В продължение на десет години Litis S.A.S. се развила до международна компания (САЩ, Източна Европа) и е призната за своите Business Intelligence (BI) решения от най-ново поколение.

www.litis.com