info@eld.bg 0700 20 212
Toggle

Новини

ЕЛД стана логистичен партньор на "Табак Маркет" АД в бизнеса с печатни издания 01.02.2014

ЕЛД е ексклузивен логистичен партньор на „Табак Маркет“ АД в бизнеса с печатни издания считано от 01.02.2014г. Високата степен на надеждност в логистичното обслужване на обектите “Lafka” предостави възможността компанията да поеме отговорността за разпространението на печатни издания на територията на България и гарантира обслужване 24 часа, 7 дни в седмицата.

Коректното отношение на служителите, собствената мрежа от превозни средства и внедрените надеждни иновативни системи за контрол и мониторинг на логистичното обслужване определят ЕЛД като безспорен лидер в дистрибуцията по брой точки за продажба в страната.

„Табак Маркет“ АД е собственик на веригата „Lafka” и най-големия дистрибутор на печатни издания в страната. Само за 2013 година, размерите на дистрибуторската мрежа на компанията достигнаха, невиждани за страната мащаби.